Jälleenlataajan tietopankki 


 

 

VAROITUS

Tutustu ennen lataustyön aloittamista latausoppaan alkusivuilla esitettyihin turvaohjeisiin.

Koska Nammo Lapua Oy:llä ei ole mahdollisuutta valvoa käytettyjä latauskomponentteja, niiden varastointia eikä lataustyötä, ei Nammo Lapua Oy ole vastuussa mistään latausoppaan käytön yhteydessä sattuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

HUOM: Lataustiedot.

Viimeisimmät tiedot löytyvät Vihtavuori Reloading Guidesta, jonka voit ladata käyttöösi sivujemme latausosiosta. Päivitämme latauskirjasta säännöllisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää eri kaliiperien latausarvoista, tarkista aina ensin tiedot viimeisimmästä latausoppaasta tai tämän osion latausdatahausta.

Jälleenlatauksen vaiheet.

Jälleenlataukseen tulee käyttää vain hylsyjä, joiden alkuperä on varmasti tiedossa. Yleensä siis omalla aseella ammuttuja tehdaspatruunoiden hylsyjä tai esimerkiksi Lapuan tehdasuusia hylsyjä – ne ovat aina luotettava valinta. Jo kerrankin ammutut hylsyt on tarkastettava mahdollisten vaurioiden varalta.

Depriming
1 Nallin poisto.

Nalli poistetaan nallipesän keskellä olevan reiän kautta sopivalla piikillä – helpoimmin latauspuristimella. Nallin poisto voidaan tehdä myös täyssupistuksen yhteydessä yhtenä työvaiheena.

Resizing the case neck.
2 Hylsyn suun supistus.

Kun patruunoita on tarkoitus käyttää uudelleen samassa aseessa, riittää usein hylsyn suun supistus, joka vähentää hylsyn rasitusta täyssupistukseen verrattuna. Hylsyn suu supistetaan alkuperäiseen mittaansa oikeankokoisella holkilla. Voitelua ei pidä unohtaa.

Cleaning the primer pocket.
3 Nallitilan puhdistus.

Nallipesä puhdistetaan kaikesta karstasta ammunnan jäljiltä. Samalla on hyvä silmämäärin tarkastaa, että nallitila ei ole laajentunut ylipaineesta.

Belling the case mouth.
4 Hylsyn suun puhdistus.

Myös hylsyn suu puhdistetaan ruutijäämistä ja mahdollisen lyhennyksen jäysteistä.

 Priming.
5 Nallitus.

Nallitus voidaan tehdä latauspuristimella tai käsinallittimella. Käsin nallitettaessa tuntuma on yleensä parempi ja nallin asennussyvyydestä tulee yhdenmukainen – myös laajentunut nallipesä on helppo havaita. Ennen nallitusta hylsyt on puhdistettava kaikista voiteluainejäämistä. Suojalaseja on käytettävä.

Charging the case.
6 Ruuditus.

Ruutipanos annostellaan vakiotilavuutena ruutiannostelijalla tai punnitsemalla jokainen panos erikseen. Joka tapauksessa on varmistuttava tarkalla ja luotettavalla ruutivaa’alla ruudin oikeasta määrästä ja huolehdittava täsmällisestä työrutiinista – sekä tyhjä patruuna että kaksoislataus ovat vaarallisia.

Bullet seating.
7 Luoditus.

Lopuksi patruuna tulpataan luodilla, joka painetaan juuri oikeaan syvyyteen asetusholkin avulla. Valmiin patruunan kokonaispituuden eli latauspituuden pitää olla oikea, jotta osunta pysyy hyvänä eivätkä patruunat aiheuta latausongelmia.

Final inspection.
8 Valmis patruuna.

Valmiit patruunat tarkastetaan ja pyyhitään vielä mahdolliset voitelujäämät. Latauspöytäkirjaan merkitään lataustiedot: hylsy, nalli, ruuti, panos, luoti ja latauspituus. Patruunat pakataan rasioihin ja myös ne merkitään yksiselitteisesti.

Disclaimer

Koska Nammo Lapua Oy:llä ei ole mahdollisuutta valvoa ruudin säilytystä, käsittelyä, latausmenetelmiä, latausohjeiden soveltamista tai muita ruutiin ja muihin latauskomponentteihin liittyviä asioita sen jälkeen kun ruuti on lähtenyt tehtaalta, Nammo Lapua Oy ei vastaa Vihtavuori-tuotemerkillä markkinoituun ruutiin tai itse julkaisemiinsa latausohjeisiin välillisesti tai välittömästi liittyvistä vahingoista. Lue huolellisesti läpi turvallisuusohjeet latausoppaan sivulta 10-11.

 
Vihtavuori