Sotien varjosta puolustusvälineteollisuudeksi.

1923
Patruunatehdas perustettiin Lapualle vuonna 1923. Vuonna 1927 viralliseksi nimeksi otettiin Valtion Patruunatehdas. Alkuun toiminta oli varsin vaatimatonta, mutta maailmanpoliittisen tilanteen muututtua ennen toista maailmansotaa tuotanto moninkertaistui.


1946
Patruunatehdas liitettiin Valtion Metallitehtaaseen, Valmetiin. Ensimmäiset pienoiskiväärinpatruunat valmistettiin jo vuonna 1947. Patruunatehtaasta tuli puolustusministeriön alainen tuotantolaitos vuonna 1955.

 

Kasvun vuosikymmenet.

1976
Vuonna 1976 tapahtunut räjähdysonnettomuus johti päätökseen uuden tehdasrakennuksen rakentamisesta Lapuan Jouttikallion teollisuusalueelle. Seuraavaksi rakennettiin uusi hylsy- ja luotitehdas, joka otettiin käyttöön vuonna 1984.

1980
80-luvulla yritys keskittyi voimakkaasti tuotekehitykseen, mikä johti siviilituotteiden myynnin nopeaan kasvuun. Kun markkinointi ja tuotekehitys vahvistuivat, Lapuasta tuli yhä kilpailukykyisempi urheilu-, metsästys- ja viranomaispatruunoiden valmistaja.

1991
Vuoden 1991 vaihteessa Lapuan patruunatehdas muutettiin osakeyhtiöksi. Samalla yritys sai uuden nimen Patruunatehdas Lapua Oy. Vuoden 1992 alussa Lapua Oy osti saksalaisen patruunatehtaan SK Jagd- und Sportmunitions GmbH:n. Saksan tehtaan tuotevalikoima täydentää ja tukee emoyhtiön valikoimaa.

 

Kohti kansainvälisyyttä.

1996
Päätös puolustusvälineteollisuuden uudelleenjärjestelyistä tehtiin, kun Suomen hallitus antoi lisätalousarvion hyväksymisen yhteydessä suostumuksensa valtion omistaman puolustusvälineyrityksen perustamiseksi.

Uusi konserni aloitti toimintansa 5.9.1996, työnimenään Suomen Puolustusvälineteollisuus Oy. Nimi Patria Industries Oy otettiin käyttöön huhtikuussa 1997. Patria-konserniin kuuluivat Patria Lapua Oy, Patria Finavitec Oy, Patria Vammas Oy ja Patria Vehicles Oy.

1998
Elokuussa 1998 Patria Industries Oyj, Celsius AB Ruotsista ja Raufoss ASA Norjasta allekirjoittivat sopimuksen ampumatarvikeliiketoimintojen yhdistämistä yhteiseksi Pohjoismaiseksi yritykseksi, Nammo-konserniksi. Suomessa Nammo-konserniin kuuluu Nammo Lapua Oy.

2005
Nammo AS:n omistussuhteet muuttuivat. Nammo AS:n omistus jakautui puoleksi Patrialle ja puoleksi Norjan hallitukselle.

Lapua factory 1926

Lapua history - delivery truck

Lapua factory

Nammo headquarter